2017-03-15 Agenda seminarium

14.00 Inledning, Leif Häggmark

14.05 Bakgrund till varför relationella databasen har fått problem

14.45 De fyra familjerna av NoSQL-DMBS

15.30 Diskussion om eventuellt fördjupningskurs inom NoSQL

15.45 Avslutning

 

Presentationer:

Göran Landgren, Inst för informatik, Umeå Universitet

Ulf Hedestig, Inst för Informatik, Umeå Universitet