2016-09-12 — 13 Modulinnehåll AD FS

Modul 1: Introduktion Claims-based Identity
Denna modul beskriver terminologi som används i AD FS 2.0

Lektioner:

 • Introduktion till Identity Metasystem
 • Existerande lösningar för att hantera identiteter
 • Fördel med Claims-based Identity
 • Utveckling av AD FS
 • Att använda AD FS
 • Terminologi för AD FS

Modul 2: AD FS Grundkrav
Denna modul beskriver hur du konfigurerar grundkrav för AD FS, när det gäller Windows Server och Internet Information Service.

Lektioner:

 • Grundkrav
 • Introduktion till katalogtjänst
 • Active Directory och Active Directory Lightweight Directory Services
 • Web Services, standarders
 • Internet Information Services

Modul 3: Public Key Infrastructure (PKI)
Denna modul förklarar hur du installerar och konfigurerar grundkrav för Public Key Infrastructure (PKI), för att kunna installera AD FS.

Lektioner:

 • Introduktion till Public Key Infrastructure
 • PKI Basics
 • Introduktion till kryptering
 • Design av PKI
 • Installera och konfigurera certifikattjänst

Modul 4: AD FS 2.0 komponenter
Denna modul förklarar hur du installerar och konfigurerar Windows Identity Foundation (WIF). Vi tittar även på installation av tjänsten AD FS i en federation roll.

Lektioner:

 • Federation Server Role
 • Claims Types, Endpoints, och Attribute Stores
 • AD FS Security
 • The Federation Server Proxy Role
 • Administration av AD FS
 • Windows Identity Foundation

Modul 5: Claims-based Authentication i en organisation
Denna modul beskriver hur du designar och installerar AD FS för att tillhandahålla autentisering via claims.

Lektioner:

 • Förbereda AD FS för organisationen
 • Förstå Claims och Claims types
 • Mallar för Claims och Claims Rule
 • Skapa Claim Rules utifrån mall
 • Konfigurera AD FS för organisationen

Modul 6: Claims-based Authentication i federation mellan två organisationer
Modulen förklarar hur du designar och installerar AD FS för att tillhandahålla claims baserad autentisering mellan två organisationer.

Lektioner:

 • Installera AD FS i Federated Environment
 • Konfigurera Claims Provider Trust
 • Förstå Home Realm Discovery
 • Hantera Claims mellan organisationer

I varje modul finns det övningar som behandlar ämnet i modulen.